GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ & POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ „GDPR“:

 Společnost Věžička s.r.o., se sídlem: U Jaktařské brány 369/12, 746 01, IČ: 25360931, DIČ: CZ 25360931, zapsaná v OR vedeném MS/KS v Ostravě, oddíl  C, vložka 15267, (dále také „společnost“), jako správce osobních údajů, vás jako uživatele těchto webových stránek informujeme o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Při nakládání s Vašimi osobními údaji se řídíme platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679
ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).

 1. KDO JE SUBJEKTEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
  Každá fyzická osoba, tj. člověk, jejíž osobní údaje zpracováváme a z nichž je daná fyzická osoba identifikovaná či identifikovatelná.
 2. KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
  Správcem osobních údajů je společnost Věžička s.r.o., IČ: 25360931, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 15267 (dále jen „Společnost“), jež je provozovatelem webových stránek www.napojove-centrum.cz, www.katalognapoju.cz, www.zlatovar.cz
 3. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Webové stránky našeho Nápojového centra si lze prohlížet jako neregistrovaný zákazník. Stejně tak lze v naší provozovně Nápojovém centru Zlatovar Express, adresou ul.                     U Cukrovaru 13, 747 05 Opava – Kateřinky nakupovat jako registrovaný zákazník i jako neregistrovaný zákazník. Osobní údaje subjektů údajů, tedy Vás, pak zpracováváme v závislosti na tom, zda se u nás registrujete či zda u nás pouze nakupujete či zda využíváte jiné služby našeho obchodu, v rozsahu:

Pokud u nás si půjčujete movitou věc (půjčujete výčepní techniku) shromažďujeme a dále zpracováváme:
jméno, příjmení, příp. název firmy, zda jste starší 18ti let, IČ, DIČ, adresu trvalého bydliště (ulice, č.p./č.e., obec, PSČ, stát), doručovací adresu (ulice, č.p./ č.e., obec,
PSČ, stát), fakturační adresu (ulice, č.p./č.e., obec, PSČ, stát), telefonní číslo, e-mailovou adresu,  a číslo bankovního účtu;

Pokud jste registrovaným zákazníkem, shromažďujeme a dále zpracováváme: jméno, příjmení, příp. název firmy, datum narození, IČ, DIČ, adresu trvalého bydliště (ulice, č.p./č.e., obec, PSČ, stát), doručovací adresu (ulice, č.p./ č.e., obec, PSČ, stát), fakturační adresu (ulice, č.p./č.e., obec, PSČ, stát), telefonní číslo, e-mailovou adresu,

pokud od nás odebíráte novinky e-mailem, shromažďujeme a dále zpracováváme: e-mailovou adresu;

pokud s námi komunikujete online přes message box na webových stránkách našeho „Nápojového centra Zlatovar Express“ , shromažďujeme a dále zpracováváme: jméno, příp. příjmení či jiný osobní údaj, který zadáte do těla e-mailu, a e-mailovou adresu.

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  V rámci naší činnosti zpracováváme a uchováváme za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou Vaše osobní údaje k těmto účelům:
  – registrace do databáze našich zákazníků;
  – zpracování objednávky zboží učiněné prostřednictvím webových stránek nebo telefonicky a/nebo osobně; zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů nezbytnost pro splnění právních povinností (např. účetní doklady);
  – pro zasílání upozornění a omezení týkajících se kupní smlouvy;
  – pro zasílání upozornění na dostupnost zboží; zákonným důvodem je zde Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;
  – pro zasílání marketingových oznámení správce; zákonným důvodem je zde Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů;
  – vedení vnitřní evidence zákazníků;
  – pro poskytnutí třetím osobám; k tomuto blíže viz níže čl. 6.
 2. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Osobní údaje zpracováváme po nutnou dobu:
  – k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z vzájemného vztahu založeného uzavřením kupní či jiné smlouvy

– pro účely evidence poskytnutých plnění;
– pro účely registrace do databáze našich zákazníků a pro vedení vnitřní evidence zákazníků;
– pro marketingové účely;
Souhlas pro zasílání upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do doby odeslání informace o dostupnosti zboží.
V ostatních případech vyplývá zpracování z účelu zpracování a/nebo je dáno právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 1. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Objednáte-li si naše zboží po telefonu a/nebo osobně v naší provozovně budou Vaše osobní údaje zpracovány manuálně našimi pracovníky.
Vaše osobní údaje jsou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:
– poskytovatel softwaru
– správce externí zálohy
– banky a jiné peněžní ústavy vydávající platební karty, poskytovatelé platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě Vaší objednávky, plnění kupní smlouvy;
– třetím stranám, např. právním zástupcům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s Vámi,  daňovým poradcům, apod.;
– veřejným orgánům (např. policie, soudy);
– případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

Informujeme Vás, že nemáme v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, tj. země mimo Evropskou unii, nebo mezinárodní organizaci.

Zpracování osobních údajů dětí :

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti a mládež mladší 18 let. Osobní údaje dětí mladších 18 let vůbec nezpracováváme.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může mít za následek neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout. 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)        právo na přístup k osobním údajům;
b)        právo na opravu;
c)        právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d)        právo na omezení zpracování údajů;
e)        právo vznést námitku proti zpracování; a
f)         právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese: objednavky@zlatovar.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od  25.5.2018.

Volejte: 728 644 712

 • Po–pá: 8-16.30 hod.
 • Sobota: 8–12 hod.
 • U Cukrovaru 13, Opava-Kateřinky